Vuokila Wood Oy:n strategia on kehittää ja tuottaa innovatiivisia puutuotteita ekologiseen rakentamiseen. Puu on kierrätettävä materiaali ja edistää vähähiilisyyttä. Jalostustehdas on kasvanut voimakkaasti toiminnaltaan 4 vuoden aikana ja rajoittavana tekijänä jalostusmäärien lisäämiseen on tehtaan alkuosassa oleva sahausosasto, jonka kapasiteetti on riittämätön. Uudistuksella teknologisesti nykytekniikkaa sekä digitalisaatiota hyödyntäen saadaan Pohjois-Pohjanmaalaisesta puuraaka-aineesta rakennuskomponentteja ja asennusvalmiita pintakäsiteltyjä kilpailukykyisiä tuotteita kasvavaan puurakentamisen kotimaan- ja vientimarkkinaan. Hankkeessa on rahoituksessa mukana; Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)