Vuokila Wood

Vuokila Wood on yksityisomistuksessa oleva kehittyvä sahalaitos Kellossa 20km Oulun pohjoispuolella.

Aiemmin samalla alueella ovat toimineet Shinshowa Finland ja Kellon Saha. Sahaustoiminta aloitettiin uudelleen lyhyen katkoksen jälkeen syksyllä 2017.  Sahaustoiminnan lisäksi toimintaan kuuluu puun höyläys-, sormijatkos-, lujuuslajittelu- ja maalaustoiminta.


Vuokila Woodin tehdasalue Kellossa Oulussa.

Puunjalostuksella on pitkät perinteet Oulun talousalueella. Vuokila Woodin jatkojalostuslaitos on ainoa Oulun alueella laajamittaisesti mekaanista puunjalostustoimintaa harjoittava laitos.